กลุ่มสาระแนะแนว

นางสาวภัคสินี ฤทธิมาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระแนะแนว
เบอร์โทร : 0973457334
อีเมล์ : paksineerit@sea12.go.th