กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายระพีพัฒน์ เชาวพ้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862717574
อีเมล์ : 574rapeepat@sea12.go.th