กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิรันดร์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0980375569
อีเมล์ : niran04052506@sea12.go.th

นายนคร แซ่หว่อง
ครูผู้ช่วย