ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมติดนอินทรธนูให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเรียนการสอนธรรมศึกษา
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์ "การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ๒ (เลือกรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSILumens
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2563"
กิจกรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2563
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รองผู้อำนวยการมีชัย พิทักษ์วงศ์
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7คน AMC CUP
การรับทุนการศึกษา ณ วัดเจดีย์
กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 4
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,5 และ6
กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562