ประชาสัมพันธ์
การรับทุนการศึกษา ณ วัดเจดีย์
กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 และ 4
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,5 และ6
กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ภาคใต้
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมติว O-NET ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาทหาร
การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนสร้างชาติ
กิจกรรมให้ทานไฟ ประจำปี 2563
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.1
กิจกรรมให้ทานไฟวัดเจดีย์ ชุดการแสดง ไอ้ไข่วัดเจดีย์
กิจกรรมขายขนมในงานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2563
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
การแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562