ประชาสัมพันธ์
การแนะแนวนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่6
การแนะแนวนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่5
การแนะแนวนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่4
การแนะแนวนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่3
การแนะแนวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 2
การแนะแนวนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 วันที่1
กิจกรรมรักวัยใส ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
การสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อนิยม คุณแม่เกล้า เพชรชู
กิจกรรมอบรมไมโครบิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับทุนการศึกษาจากคณะกิ่งกาชาดอำเภอสิชล
รับทุนการศึกษาจากคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ได้ 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70
กิจกรรมให้ทานไฟ ประจำปี 2566
กิจกรรมประกอบอาหารและขนมในงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2566
กิจกรรมบรรยายพิเศษ (Talk Show)
ตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูและบุคลากร
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องในวันครู
การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กิจกรรมมอบของให้นักเรียนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมให้ทานไฟ
ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK จากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
กิจกรรมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
กิจกรรมติดนอินทรธนูให้กับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเรียนการสอนธรรมศึกษา
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564