ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนแยกเป็นห้องเรียนแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 33) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 112) 24 ก.พ. 66
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในการไว้ทรงผม (อ่าน 281) 01 ธ.ค. 65
ระเบียบโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ (อ่าน 265) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาาาจีน (อ่าน 274) 04 พ.ย. 65
ใบสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 277) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 248) 26 ต.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 752) 31 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3501) 06 มี.ค. 65
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3687) 16 ก.พ. 65
การเตรียมความพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (อ่าน 3843) 22 ก.ย. 64
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 3873) 31 พ.ค. 64
การรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3820) 16 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3892) 16 เม.ย. 64
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3843) 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3849) 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 7287) 04 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 7340) 28 เม.ย. 63
ประกาศการประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562 และแนวปฏิบัติการสอบแก้ตัว (อ่าน 7288) 18 มี.ค. 63
ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 7206) 18 มี.ค. 63
หนังสือประชุมผู้ปกครอง ปฏิทินการรับนักเรียน และสวัสดิการที่นักเรียนได้รับ (อ่าน 7104) 11 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (อ่าน 7129) 10 มี.ค. 63