ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในการไว้ทรงผม (อ่าน 142) 01 ธ.ค. 65
ระเบียบโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ (อ่าน 124) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาาาจีน (อ่าน 126) 04 พ.ย. 65
ใบสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 118) 26 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน (อ่าน 112) 26 ต.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 608) 31 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3364) 06 มี.ค. 65
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3544) 16 ก.พ. 65
การเตรียมความพร้อมเพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (อ่าน 3710) 22 ก.ย. 64
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 3762) 31 พ.ค. 64
การรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3726) 16 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3788) 16 เม.ย. 64
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3747) 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3754) 16 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 7190) 04 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 7248) 28 เม.ย. 63
ประกาศการประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2562 และแนวปฏิบัติการสอบแก้ตัว (อ่าน 7195) 18 มี.ค. 63
ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 7118) 18 มี.ค. 63
หนังสือประชุมผู้ปกครอง ปฏิทินการรับนักเรียน และสวัสดิการที่นักเรียนได้รับ (อ่าน 7029) 11 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (อ่าน 7059) 10 มี.ค. 63