รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
หมู่ที่ 5 บ้านในดอน   ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
เบอร์โทรศัพท์ 075-466424 เบอร์แฟกส์ 0-7547-6662


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :